คำถามที่ถูกถามบ่อย FAQ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์....
ค้นหา
FAQ
  การส่งตรวจครีมทาหน้าต้องทำอย่างไร ติดต่อที่ไหน  
  จะส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ เครื่องสำอาง สมุนไพร ได้ที่ไหน  
  ขั้นตอนการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ต้องทำอย่างไร  
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บริการตรวจวิเคราะห์อะไรบ้าง  
  ลีโอแทรป คืออะไร  
  ลาวาซีโอไลท์ มีวางจำหน่ายที่ใดบ้าง  
  การยื่นขอรายงานผลการประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคล (OSL) และการขอใช้บริการแผ่นวัดรังสีชนิด OSL  
  การส่งตัวอย่างน้ำดื่ม อาหารเพื่อตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์จะส่งตรวจได้ที่ใด  
  จะส่งตัวอย่างเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ สมุนไพร ตรวจวิเคราะห์ได้อย่างไร  
  จะสั่งซื้อชุดทดสอบได้อย่างไร  
  ลูกจ้างชั่วคราว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอให้มีการปรับเงินเดือนขึ้นร้อยละ 4 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557  
   
  [หน้าก่อนหน้า = 3]   กำลังแสดงหน้าที่ 4/4    (แสดงทีละ 15 เรคอร์ดต่อหน้า)
1   2   3   4