คำถามที่ถูกถามบ่อย FAQ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์....
ค้นหา
FAQ
  หากสนใจชุดทดสอบด้านวัตถุเสพติด ติดต่อที่หน่วยงานใด  
  หากต้องการส่งออกเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ต้องติดต่อที่ไหน  
  งานรับรองห้องปฏิบัติการต้องติดต่อที่หน่วยงานใด  
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบริการพันธุ์กล้าไม้หรือไม่  
  หากประสงค์เข้าร่วมโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ติดต่อที่ไหน  
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสมุนไพรทั่วไป เพื่อรับใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สําหรับใช้ในการยื่นขอขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอะไรบ้าง  
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คิดค่าบริการสืบค้นข้อมูลสมุนไพรอย่างไร  
  ค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์จ่ายได้แบบใด  
  มีแบบนำส่งตัวอย่างเชื้อโรค สำหรับดาวน์โหลดหรือไม่  
  วิธีการเก็บและส่งตัวอย่างเชื้อเพื่อตรวจวิเคราะห์  
  สถานที่ส่งตัวอย่างและสอบถามรายละเอียดการส่งตัวอย่างเชื้อโรคคือที่ไหน  
  สอบถามอัตราค่าบริการการตรวจวิเคราะห์  
  ต้องการซื้อเชื้อจุลินทรีย์ต้องทำอย่างไร และมีขั้นตอนอย่างไร  
  การรับรายงานผลจะส่งทางใดบ้าง  
  การขอตรวจเพิ่มในกรณีที่ส่งตัวอย่างมาก่อนหน้านี้แล้วต้องทำอย่างไร  
   
  [หน้าก่อนหน้า = 1]   กำลังแสดงหน้าที่ 2/3 [หน้าถัดไป = 3]   (แสดงทีละ 15 เรคอร์ดต่อหน้า)
1   2 3