คำถามที่ถูกถามบ่อย FAQ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์....
FAQ (แสดงรายการ)
 
หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
คำถาม วัคซีนโควิค 19 จะมาเมื่อไร จะสามารถทดสอบวัคซีนในคนได้ในเดือนสิงหาคม จริงหรือ
คำตอบ การพัฒนาวัคซีนขณะนี้ทดสอบในลิงได้ผลดี ลิงที่ได้รับวัคซีนต้นแบบสามารถสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรคได้ วัคซีนมีความปลอดภัยในลิง ขั้นตอนต่อไป คือ จะนำวัคซีนต้นแบบมาทดสอบในคน ซึ่งการทดสอบในคน ผลที่ได้เหมือนในลิง วัคซีนก็จะสามารถผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนและใช้ได้ อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะสามารถผลิตวัคซีนได้ภายในปีหน้าในภาวะเร่งด่วนและใช้กรณีการระบาดเท่านั้น ในส่วนของต่างประเทศ มีหลายบริษัทมีความพร้อม และมีการผลิตในรูปแบบที่หลากหลาย ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะมีวัคซีนได้เร็วขึ้น คาดว่าอย่างเร็วที่สุดปีหน้าเช่นกัน ผลการทดสอบในลิง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสได้ และลิงปลอดภัยจากโรคไม่มีอาการรุนแรง โอกาสที่จะทดสอบในคนเดือนสิงหาคม นี้ จึงมีความเป็นไปได้
 
 
ค้นหา
FAQ
  ชุดตรวจโควิด ซื้อมาใช้เองได้หรือไม่  
  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 กำหนดจัดวันที่เท่าใด  
  การพัฒนาวัคซีนแบบใดจะได้ประสิทธิภาพดีที่สุด  
  วัคซีนโควิค 19 จะมาเมื่อไร จะสามารถทดสอบวัคซีนในคนได้ในเดือนสิงหาคม จริงหรือ  
  วิธีการทำเจลล้างมือ  
  หากมีประวัติเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงในช่วงนี้ สามารถมาตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้หรือไม่  
  เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เช่น จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี เป็นต้น ต้องการตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลรัฐ ต้องดำเนินการอย่างไร  
  เดินทางไปต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ประเทศกลุ่มเสี่ยง สามารถตรวจเชื้อโควิด-19 ได้เลยหรือไม่  
  ราคาตรวจไวรัสโควิค-19 ของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เท่าใด  
  อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค (COVID-19)  
  หน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ทำเองนั้น สามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 และเชื้อไวรัสโคโรนา ได้หรือไม่  
  หากตัวอย่างที่นำส่งตรวจ พบสารปนเปื้อนหรือสารอันตรายปลอมปนต้องทำอย่างไรต่อไป  
  การส่งตัวอย่างต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง กรณีที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์  
  ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่  
  ค้นหาข้อมูลชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ที่ใด  
   
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 [หน้าถัดไป = 2]   (แสดงทีละ 15 เรคอร์ดต่อหน้า)
1 2   3   4