คำถามที่ถูกถามบ่อย FAQ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์....
ค้นหา
FAQ
  หากตัวอย่างที่นำส่งตรวจ พบสารปนเปื้อนหรือสารอันตรายปลอมปนต้องทำอย่างไรต่อไป  
  การส่งตัวอย่างต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง กรณีที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์  
  ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่  
  ค้นหาข้อมูลชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ที่ใด  
  ชุดทดสอบสารโพลาร์ สั่งซื้อที่ใด  
  ชุดทดสอบสเตียรอยด์ ที่เป็น Test kit มีเฉพาะในยาเท่านั้นหรือไม่  
  ส่งครีมมาตรวจหาสารสเตียรอยด์มีค่าใช้จ่ายหรือไม่  
  หนังสือแมลงมีพิษขอได้ที่ใด  
  แมลงมีพิษ ด้วงก้นกระดก ระบาดมากในช่วงใด  
  สอบถามสถานที่จำหน่าย Leo Trap  
  ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีสามารถซื้อได้ที่ไหน  
  ขอใบเสนอราคาสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ การตรวจแผ่นวัดรังสี การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ เครื่องเอ็กซเรย์  
  สนใจสั่งซื้อ LeO-Trap กับดักไข่ยุง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดยุง ของนักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ที่ไหน  
  งานบริการห้องปฏิบัติการ : ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด, เคมีคลินิก, ตรวจปัสสาวะ, ตรวจวินิจฉัยเอชไอวี, ตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน ต้องติดต่อที่หน่วยงานใด  
  การส่งตัวอย่างอาหาร-เครื่องดื่ม-น้ำ ตรวจวิเคราะห์ต้องส่งที่ใด  
   
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 [หน้าถัดไป = 2]   (แสดงทีละ 15 เรคอร์ดต่อหน้า)
1 2   3