คำถามที่ถูกถามบ่อย FAQ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์....
ค้นหา
FAQ
  สอบถามสถานที่จำหน่าย Leo Trap  
  ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีสามารถซื้อได้ที่ไหน  
  ขอใบเสนอราคาสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ การตรวจแผ่นวัดรังสี การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ เครื่องเอ็กซเรย์  
  สนใจสั่งซื้อ LeO-Trap กับดักไข่ยุง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดยุง ของนักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ที่ไหน  
  งานบริการห้องปฏิบัติการ : ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด, เคมีคลินิก, ตรวจปัสสาวะ, ตรวจวินิจฉัยเอชไอวี, ตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน ต้องติดต่อที่หน่วยงานใด  
  การส่งตัวอย่างอาหาร-เครื่องดื่ม-น้ำ ตรวจวิเคราะห์ต้องส่งที่ใด  
  หากสนใจชุดทดสอบด้านวัตถุเสพติด ติดต่อที่หน่วยงานใด  
  หากต้องการส่งออกเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ต้องติดต่อที่ไหน  
  งานรับรองห้องปฏิบัติการต้องติดต่อที่หน่วยงานใด  
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบริการพันธุ์กล้าไม้หรือไม่  
  หากประสงค์เข้าร่วมโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ติดต่อที่ไหน  
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสมุนไพรทั่วไป เพื่อรับใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สําหรับใช้ในการยื่นขอขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอะไรบ้าง  
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คิดค่าบริการสืบค้นข้อมูลสมุนไพรอย่างไร  
  ค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์จ่ายได้แบบใด  
  มีแบบนำส่งตัวอย่างเชื้อโรค สำหรับดาวน์โหลดหรือไม่  
   
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 [หน้าถัดไป = 2]   (แสดงทีละ 15 เรคอร์ดต่อหน้า)
1 2   3